Latinské skloňování

Substantiva se v latině skloňují podle 5 sklonovacích typů („vzorů“), jejichž určujícím znakem je jedna z 5 samohlásek. První deklinace zahrnuje tvz. a. kmeny, převážně feminina a několik maskulin.

Latina má 6 pádů (cásús), z nichž poslední je tažený pád, zahrnující v sobě původní význam lokálu a instrumentálu. Překládáme jej v samostatném postavení bezpředložkovým instrumentálem.

Substantiva 1. deklinace

Ke vzoru fémina, féminae, f. (žena) patří všechna substantiva s týmiž koncovkami v gen. sg. -ae.

Singulár Plurál
Nominativ fémina féminae
Genitiv féminae féminárum
Dativ féminae féminís
Akuzativ féminam féminás
Vokativ fémina! féminae
Ablativ féminá féminís

Substantiva 2. deklinace

Substantiva 2. deklinace, která se skloňují podle vzorů: servus, serví, m. (otrok) puer, puerí m. (chlapec) a m. verbum, verbí, n. (slovo), jsou v gen. sg. zakončena -i.

Singulár Plurál Singulár Plurál Singulár Plurál
Nominativ servus serví puer puerí verbum verba
Genitiv serví servórum puerí puerórum verbí verbórum
Dativ servó servís pueró puerís verbó verbís
Akuzativ servum servós puerum puerós verbum verba
Vokativ serve serví puer puerí verbum verba
Ablativ servó servís pueró puerís verbó verbís

Substantiva 3. deklinace

Skloňují se podle vzorů: míles, mílitis, m. (voják) carmen, carminis, n. (piseň, báseň) a mare, maris, n. (moře). Jsou zakončena v gen. na -is.

Singulár Plurál Singulár Plurál Singulár Plurál
Nominativ míles mílités carmen carmina mare maria
Genitiv mílitis mílitum carminis carminum maris marium
Dativ mílití mílitibus carminí carminibus marí maribus
Akuzativ mílitem mílités carmen carmina mare maria
Vokativ míles mílités carmen carmina mare maria
Ablativ mílite mílitibus carmine carminibus marí maribus

Substantiva 4. deklinace

Skloňují se podle vzorů exercitus, exercitús, m. (vojsko) a cornú, cornús, n. (roh, křídlo). Jsou v gen. zakončena na -ús.

Singulár Plurál Singulár Plurál
Nominativ exercitus exercitús cornú cornua
Genitiv exercitús exercituum cornús cornuum
Dativ exercituí exercitibus cornú cornibus
Akuzativ exercitum exercitús cornú cornua
Vokativ exercitus exercitús cornú cornua
Ablativ exercitú exercitibus cornú cornibus

Substantiva 5. deklinace

Skloňjí se podle vzoru rés, reí, f. (věc). Jsou v gen. zakončena na -eí.

Singulár Plurál
Nominativ rés rés
Genitiv reí rérum
Dativ reí rébus
Akuzativ rem rés
Vokativ rés rés
Ablativ rébus