Latinská gramatika

Latinské pády

Latina má na rozdíl od češtiny pouze 6 pádů.

  1. pád nominativ
  2. pád genitiv
  3. pád dativ
  4. pád akuzativ
  5. pád vokativ
  6. pád ablativ

Substantiva

Podrobnější informace naleznete v článku Latinské skloňování.

Je latinský název pro podstatná jména. Dělí se do 5 kategorii podle způsobu skloňování (deklinace).

Latinská substantiva jsou rozdělena do pěti deklinací. O zařazení do příslušné deklinace rozhoduje koncovka genitivu singuláru, která je:

u 1. deklinace -ae

u 2. deklinace -ī

u 3. deklinace -is

u 4. deklinace -ūs

u 5. deklinace -eī nebo -ēī

Verba

Je latinský název pro slovesa. Časování sloves se děje v čtyřech konjugacích.

Pravidelná latinská slovesa jsou rozdělena do čtyř konjugací. O zařazení do příslušné konjugace rozhoduje koncovka aktivního infinitivu, která je:

u 1. konjugace -āre

u 2. konjugace -ēre

u 3. konjugace -ere

u 4. konjugace -īre