Chronologie vývoje latinského jazyka

 • prehistorická fáze (? – 600 př. n. l.)
 • protohistorická fáze (600 – 240 př. n. l.)
 • historická fáze (od 240 př. n. l.)
  • archaická latina (240 – 80 př. n. l.)
  • klasická latina (80 př. n. l. – 14 n. l.)
   • Ciceronovo období (80 – 30 př. n. l.)
   • Augustovo období (30 př. n. l. – 14 n. l.)
  • poklasická latina (14 – 117 n. l.)
   • stříbrné období
  • úpadková latina (117 – 700)
  • středověká latina (700 – 1300)
   • karolinská renesance
   • otonská renesance
  • humanistická latina (1300 – 1550)
  • barokní latina (1550 – 1750)
  • klasicistní latina (po 1750)
  • moderní latina (od 1900)